TOP

kritická infrastruktura Tag

Vláda České republiky na základě návrhu Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) schválila na jednání dne 25. května 2015 svým usnesením prvních 45 prvků kritické informační infrastruktury (KII), jejichž správcem je 14 ministerstev a další ústředních správních úřadů.. foto: wikimedia, PACKA Uvedeným 14 subjektům

Mediální skupina MAFRA pořádá v úterý 2. června 2015 konferenci "Kybernetická bezpečnost ". Ta se koná pod záštitou Národního bezpečnostního úřadu. Akce se uskuteční v  Erbia Congress Centru – Aureole na pražské Pankráci a bude tlumočena do anglického jazyka. Tematické okruhy akce jsou kritická infrastruktura,

Přijetí zákona o kybernetické bezpečnosti i rostoucí počet kybernetických útoků ve světě způsobily zvýšený zájem o tuto problematiku u širší části veřejnosti, než tomu po léta bylo. Lze tudíž předpokládat rostoucí poptávku po vytvoření bezpečného řešení ve firmách či veřejných

Vláda schválila novelu vládního nařízení, které se týká kritické infrastruktury v Česku. Nově tak do kritické infrastruktury budou například patřit informační a komunikační technologie, které podléhají kybernetické bezpečnosti. Návrh předložil ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Novela nabude účinnosti 1. ledna

  Kybernetická bezpečnost se stává novou, rodící se oblastí, která nutně postupně přechází do každodenního slovníku každé organizace. Správné nastavení a zejména udržení kybernetické bezpečnosti (a to nejen kvůli nové legislativě) začíná hrát dominantní roli pro „sebezáchovu“ každé organizace i celého státu.

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) již potřetí řídil české subjekty, které se aktivně zúčastnily aliančního kybernetického cvičení NATO Cyber Coalition 2014. Cílem cvičení bylo prověřit procesy, koordinaci a technické a operační schopnosti mezi účastníky v oblasti kybernetické obrany a rovněž odpovědět

Počítače německé vlády a firem každý den čelí stále rostoucímu počtu kybernetických útoků špionážních agentur jiných států, zejména ruských a čínských. Podle agentury Reuters o tom v úterý informoval šéf Spolkového úřadu pro ochranu ústavy (BfV), tedy civilní kontrarozvědky, Hans Georg

Generální ředitel společnosti GORDIC Ing. Jaromír Řezáč přednesl v rámci mikulovské konference eGovernment 20:10 projev, ve kterém představil svůj koncept kybernetického úřadu. Kybernetický úřad představuje v pojetí společnosti GORDIC interaktivní, inteligentní a inovativní úřad veřejné správy, který komunikuje uvnitř i