TOP

antivir Tag

Spousta lidí se snaží nejlépe zabezpečit pracovní či podnikovou síť. Ovšem často zapomínají na svoji vlastní - domácí.  Na začátek si odpovězme pár otázek:  Máte doma Wi - Fi?  Je alespoň jedno ze zařízení ve vaší domácnosti připojeno na internet?  Navštívila vás někdy rodina či přátelé?  A

Příběh vypovězení společnosti Kaspersky Lab z vládních počítačů v USA se dostává do dalšího kola. V roce 2014 měli přijít do kanceláře Evžena Kasperskyho jeho analytici a oznámit mu, že k nim doputovaly americké dokumenty, které s určitostí patří do kategorie utajovaných

Trendy v zabezpečení virtualizovaného prostředí V současné době dochází ke značné migraci serverů z fyzického prostředí do cloudu, ať už se jedná o privátní nebo veřejné cloudy. Dochází k postupné virtualizaci kritické infrastruktury organizací z důvodu zvýšení efektivity správy IT a