TOP

Komplexní a dlouhodobé řízení GDPR (GDA)

S aplikací GDA dostanete pod plnou kontrolu systém zpracování a ochrany osobních údajů ve vaší organizaci. Získáte mimo jiné přehled zpracování osobních údajů, přesnou inventarizaci rizikových zpracování, analýzu softwaru a zhodnocení bezpečnosti IT. Generované výstupy slouží nejen jako podklad pro vhodná opatření, ale i jako materiál pro kontrolní úřady. Díky GDA budete dlouhodobě řídit veškerou správu GDPR v jediném nástroji.

Přínosy

  • Kontinuální sledování stavu zpracování a ochrany osobních údajů v organizaci
  • Ucelený pohled na kompletní požadavky GDPR
  • Moderní evidence zpracování osobních údajů
  • Detailní zhodnocení jednotlivých zpracování OÚ napříč organizací
  • Identifikace rizikových zpracování OÚ a přehled doporučení k jejich odstranění
  • Analýza SW a jeho dodavatelů
  • Analýza IT bezpečnosti
  • Doporučení k zavedení opatření pro odstranění nedostatků
  • Sledování dopadů navržených opatření
  • Výstup v podobě elektronických dokumentů (.docx, .xlsx, .pdf)
  • Online aplikace hostovaná na platformě Microsoft Azure

Proč zvolit právě nás?

  • Disponujeme vlastním týmem zkušených právníků i IT specialistů zaměřených ochranu osobních údajů.
  • Máme více než dvacetiletou praxi v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů.
  • Vyvinuli jsme a stále vyvíjíme efektivní systémové nástroje pro správné zacházení s osobními údaji.
  • Nástrojem nyní disponuje několik desítek organizací (seznam naleznete na https://www.gda-tool.com/).

Kontaktní osoba

František Janů / frantisek_janu@gordic.cz / +420 773 049 126