Přehled bezpečnostních služeb

Analýza rizik informačního systému

Zpracování kompletní analýzy rizik IS a následná doporučení k jeho zabezpečení

Detail

Zhodnocení stavu bezpečnosti IS

Analýza a hodnocení stavu bezpečnosti a analýza rizik informačního systému.

Detail

Zavedení systému řízení informační bezpečnost...

Zavedení systému řízení informační bezpečnosti – ISMS.

Detail

Testy odolnosti informačního systému

Nabídka penetračního testování IS pomocí „hackerských” technik.

Detail

Procesní bezpečnostní rámec

Vypracování dokumentace, vnitřních předpisů a postupů pro řízení bezpečnosti.

Detail

Bezpečnostní manažer

Nabídka služeb v oblasti lidských zdrojů.

Detail

Zhodnocení stavu bezpečnosti informačního sys...

Nabídka auditních a analytických prací pro posouzení míry bezpečnosti.

Detail