Audit

Předběžný audit ISO 27001

Předběžné vyhodnocení určuje, jaké požadavky vaše společnost již splňuje

Detail

Analýza souladu s Kybernetickým zákonem

Vyhodnocení plnění požadavků Kybernetického zákona

Detail

CERTIFIKACE DLE ISO 27001

Systémové zabezpečení vašich znalostí a informací

Detail

ISO 20000 Management služeb pro IT

Přijetí systematického přístupu pro zlepšení IT služeb

Detail