TOP

Analýza dle vyhlášky a zákona o kybernetické bezpečnosti

Analýza souladu s Kybernetickým zákonem ukazuje, jaké požadavky Kybernetického zákona vaše společnost již splňuje a identifikuje oblasti pro zlepšení. Je zaměřena na posouzení procesní části bezpečnosti vůči ISO řady 27000 a Zákona o kybernetické bezpečnosti.

Přínosy

  • Analýza bezpečnosti informací (identifikace rozdílů procesní části bezpečnosti vůči Zákonu o kybernetické bezpečnosti a ISO řady 27000).
  • Vyhodnocení plnění požadavků Zákona o kybernetické bezpečnosti a ISO řady 27000.
  • Identifikace oblastí s potřebou zlepšení pro splnění požadavků Kybernetického zákona a doporučení pro další postup pro přiblížení informační bezpečnosti k Zákonu o kybernetické bezpečnosti a ISO řady 27000.
  • Minimalizace rizik – díky strukturované a globálně uznávané metodologii pro zabezpečení informací, která identifikuje a zmírňuje hrozby.
  • Ochrana důvěrných informací – před hrozbou hackingu, ztráty dat a porušení důvěrnosti a zajištění rychlejšího zotavení z takových ataků.
  • Zavedení plánů kontinuity podnikání – zajišťují, že váš provoz bude pokračovat i v případě člověkem způsobené pohromy nebo přírodní katastrofy.

Proč zvolit právě nás?

  • Zkušení auditoři z TÜV SÜD disponují odbornými znalostmi a vzděláním pro provádění auditů bezpečnosti informací nebo jiných systémů managementu kvality v mnoha průmyslových sektorech.
  • Prostřednictvím naší globální sítě profesionálů můžeme poskytovat certifikační služby kdekoli na světě.
  • Naši experti řeší všechny vaše potřeby z hlediska IT testování a certifikace podle mnoha mezinárodních norem komplexním přístupem

Kontaktní osoba

Eva Kolářová / eva.kolarova@tuv-sud.cz / +420 777 342 716