TOP

Partneři

Evropský bezpečnostní žurnál je analytický server, který má za cíl poskytovat zpravodajství, analýzy a rozhovory pro širokou a odbornou veřejnost o bezpečnostních a mezinárodně-politických událostech důležitých pro Evropu. ESJ nemá za cíl soutěžit s mainstreamovými médii, ale naopak nabídnout střízlivý

Security Outlines - studentský portál o bezpečnosti, je původním projektem studentů bezpečnostních a strategických studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU) v Brně. Portál funguje již od roku 2007 a oficiálně vychází pod hlavičkou občanského sdružení "Centrum pro

IOTOM je projekt o technologiích psaný lidskou řečí. Chceme zlepšit všeobecné povědomí o IoT (a nejen o tom) mezi širokou veřejnosti. Díky IOTOM budou čtenáři moci porozumět i zdánlivě složitým tématům. Spolupracujeme s předními představiteli byznysových odvětví, akademickou sférou a