TOP

Platforma kybernetické bezpečnosti

Bukurešť se stane sídlem nového kybernetického centra EU

Evropská rada vybrala mezi sedmi kandidáty místo pro sídlo nového kybernetického centra.
Výzkumná organizace

Nové Evropské centrum pro výzkum v oblasti kybernetické bezpečnosti (European Cybersecurity Industrial,
Technology and Research Competence Centre, ve zkratce ECCC) by mělo začít fungovat v příštím roce.
ECCC bude operovat nezávisle na evropské agentuře kybernetické bezpečnosti – ENISA.

 

Rozdílné kompetence

Zatímco ENISA se bude soustředit na tvorbu unijní standardů a regulací v oblasti kybernetické bezpečnosti,
ECCC bude sloužit pro financování výzkumu a vývoje nových technologií. V náplni jeho činností najdeme i podporu startupů,
malých a středních podniků a pomoc s propagací a zaváděním bezpečnostních norem.

Kontroverze

Nový rozpočet EU na roky 2021 – 2027 počítá s náklady na kyberbernetickou bezpečnost ve výši 2 miliard
euro ( v přepočtu 52 miliard korun). Část těchto peněz bude přerozdělovat právě ECCC. Budu tyto peníze využity lépe,
než například dotace v zemědělství nebo v rámci kohezní politiky? Kdo zaručí, že z programů ECCC budou těžit malé a střední,
nikoliv velké korporace, jak to je v rámci podobných programů obvyklé? A skutečně potřebujeme z daní Evropanů
financovat výzkum a vývoj v této oblasti, když to dosud skvěle zvládaly soukromé společnosti? 

Rumunsko získá novou významnou instituce, která přinese pracovní místa a možná (alespoň marketingově) pomůže ještě většímu
rozvoji tamního IT. Snad tento krok bude znamenat i přínos pro celou EU.

 

Zdroj: https://www.zdnet.com

Doporučujeme: