TOP

Author: Eva Kolářová

Automobilový průmysl je tvořen širokým spektrem dodavatelských sítí, ve kterých si dodavatelé a poskytovatelé služeb vyměňují citlivé informace. Právě proto je kladen důraz na zajištění vysoké úrovně informační a kybernetické bezpečnosti. Standard TISAX (Trusted Information Security Assesment Exchange) stojí na základech

Agentura EU pro kybernetickou bezpečnost, agentura ENISA, předkládá svůj konzultační dokument „Průmyslová politika EU v oblasti informačních a komunikačních technologií: Prolomit cyklus selhání“ ke konzultaci. Jedná se o  dokument, jehož cílem je prozkoumat otázky, jako je digitální suverenita a dodavatelský

   V Praze se 19. a 20. ledna  uskuteční konference „Návrat do budoucnosti“ Bloky programu / na co se můžete těšit: IT Governance  - Jak využíváme osvědčené postupy pro řízení IT? Pomáhají dosahovat lepších výsledků celé firmě či úřadu? Procesní řízení v IT