TOP

Author: Dan Kresa

Téma nové evropské směrnice NIS 2 v poslední době velice rezonuje bezpečnostní komunitou. Častokrát se ale setkáváme s různými protichůdnými informacemi. Jaké jsou tedy důvěryhodné zdroje informací, ze kterých čerpat, abyste se při zavádění NIS 2 nespálili?     Speciální web NÚKIB  Český

Ředitelství silnic a dálnic, úřad městské části Praha 5 nebo Magistrát města Brna, to je jen pár organizací žijících z veřejných peněz, které se v nedávné době staly obětmi kybernetického útoku. Nechme stranou, zda tyto instituce přistupovaly ke kybernetické bezpečnost

První střední škola na Moravě, která vyučuje čtyřleté maturitní obory se zaměřením na kybernetickou bezpečnost, si zvolila pro výuku analýzy IT bezpečnosti aplikaci CSA (Cyber Security Analysis) od společnosti Gordic. Letos v tomto nástroji poprvé probíhaly praktické maturitní zkoušky.   Ve škole

Firmy, úřady a instituce, na něž se vztahuje zákon o kybernetické bezpečnosti, musí mít vytvořený Výbor kybernetické bezpečnosti, který zodpovídá za strategické směřování organizace v této oblasti. Ustanovit tento výbor doporučujeme i středním a větším organizacím, na které se povinnosti

Lidé jsou největším bezpečnostním rizikem. Platí to jak o řadových zaměstnancích, tak o řídících pracovnících v kybernetické bezpečnosti a na ICT oddělení. Abyste na tyto posty nenabrali potencionálně problémové jedince, zaměřte se na tyto body.   Vzdělání Ačkoliv už na českých vysokých a

Podle většiny výzkumů tvoří zaměstnanci největší riziko kybernetické bezpečnosti organizace. Zodpovědné firmy se snaží s tímto jevem popasovat různými způsoby.   Základní znalosti a dovednosti pro všechny Finančně a časově nejnáročnější metodou je vzdělávání všech zaměstnanců tak, aby dosáhli aspoň základní úrovně znalostí

Ačkoliv se ze všech sil snažíte zajistit kybernetickou bezpečnost své organizace na té nejvyšší úrovni, útočníci si vždy najdou skulinku, kterou naruší či zcela zastaví její fungování. Naštěstí i na takovou situaci se dá připravit.   Co budeme dělat, když

Ty totiž číhají na internetu bez výjimky na každého zaměstnance, který se pohybuje na internetu. Brožura "Základní příručka kybernetické bezpečnosti pro organizace" vám zajistí základní seznámení vašich zaměstnanců s hrozbami a upozorní na možná rizika. Spolu se školením je to

Naše vyspělá západní společnost si zvykla být na “těch internetech” připojená 24/7. Spoustu aplikací jsme přenesli do cloudu a mnoho organizací by už nedokázalo bez připojení k celosvětové síti fungovat. Ovšem často se až příliš naivně spoléháme na to, že

Už je to více než týden, co vojska Ruské federace napadla Ukrajinu. Boje se vedou nejen konvenčními zbraněmi, ale také v kyber prostoru. Jaké ponaučení si již dnes můžeme z aktivit obou zemí v 5. doméně vzít? A co z