TOP

Platforma kybernetické bezpečnosti

1. 9. 2016 proběhne první setkání partnerů platformy KYBEZ

1. září 2016 se koná historicky první setkání partnerů platformy KYBEZ. Cílem tohoto setkání je koordinace aktivit partnerů k naplnění stěžejních cílů platformy, tj.

  • Zvyšovat informovanost o problematice ochrany informací včetně kybernetické bezpečnosti,
  • upozorňovat na nebezpečí z jejího podceňovaní,
  • poskytovat konzultace, řešení a podporu pro veřejný i soukromý sektor a to včetně podpory organizací a úřadů, jež jsou povinné systematicky řešit kybernetickou bezpečnost ve smyslu Zákona o kybernetické bezpečnosti.

Ačkoliv je dnes KYBEZ (www.kybez.cz) jedním z nejdůležitějších odborných zdrojů pro získávání informací v oblasti kybernetické bezpečnosti, je třeba aktivně pracovat a přinášet nové poznatky, doporučení, návody a odborné informace s původním obsahem. Jak potvrdil alianční manažer platformy KYBEZ, Jan Heisler „Partneři KYBEZU mají unikátní znalosti a dovednosti v oblasti kybernetické bezpečnosti. Je třeba koordinovat společné aktivy a formou odborných článků či vystoupeních na konferencích musí umět předat tyto informace široké veřejnosti s cílem pomoci našim čtenářům se orientovat v problematice.“

V průběhu měsíce září tak očekáváme zvýšené množství původních článků a zveřejnění seznamu konferencí, workshopů, kde platforma KYBEZ  a její partneři budou aktivně přednášet a prezentovat nejnovější trendy v kybernetické bezpečnosti.